“Splitti” skaldos barstytuvas

“Splitti” skaldos barstytuvas

Skaldos barstymui ant dangos sandariklio

Aprašymas 

 

Aprašymas

“Splitti” skaldos barstytuvas